Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Heeft u een klacht over onze praktijk?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door een afspraak te maken om uw klacht te bespreken.

U kunt er ook voor kiezen om dit Klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.
De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Indienen van de klacht bij huisartsenpraktijk Gerretsen
Indien u een klacht/opmerking heeft betreffende de huisartsenpraktijk kunt u dit Klachtenformulier invullen en verzenden.

————————————————————————————————————————————————-

Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De huisartsenpraktijk Gerretsen is aangesloten bij: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018 5601 KA  EINDHOVEN
T: 088- 0229100  Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
E: info@skge.nl

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de SKGE.

Klachten over de huisartsenpost Rotterdam, locatie IJsselland
De huisartsenpost IJsselland valt onder Centrale Huisartsenposten Rijnmond. De CHPR heeft een eigen klachtenregeling. Hiervoor verwijzen wij naar de website van Huisartsenposten Rijnmond.