Nuttige links

Informatie over ziektebeelden:

thuisarts.nl Website met informatie over ziektes

Informatie over vergoeding van uw zorg:

watzegtmijnpolis.nl

Artsenverklaring:

Verwijswijzer Rotterdam

Teletolk voor slechthorenden:

Teletolk: hulp bij het bellen

Geneesmiddelen informatie:

Farmacotherapeutisch Kompas  : gegevens over bijna alle Geneesmiddelen.

Richtlijnen voor reizigers:

Informatie voor reizigers van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

Informatie voor mantelzorgers:

Mezzo : landelijke organisatie voor Mantelzorgers en Vrijwilligers