Praktijkondersteuner GGZ

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk.
Met een POH-GGZ medewerker in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

In onze praktijk is mevr. A. de Bruijn werkzaam als praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij is een  medewerker met kennis van en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten.

Wat kan de POH-GGZ medewerker voor u doen?
In een gesprek brengt de POH-GGZ medewerker met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH-GGZ medewerker zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH-GGZ medewerker kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ medewerker tot stand?
U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ medewerker voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ medewerker gepland.